Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /blog/wp-content/themes/revenue/functions.php on line 73
Pożyczka na raty a Chwilówka, co się bardziej opłaca? - LatwaRatka.pl - Blog Finansowy

Pożyczka na raty a Chwilówka, co się bardziej opłaca?

Każda forma jakiegokolwiek zobowiązania finansowego ma swoje wady i zalety. Na przykład kredyt można mieć jedynie w banku i najtrudniej jest go otrzymać, gdyż musimy spełnić szereg wymagań, a ponadto kredyt nigdy nie jest przeznaczony na dowolny cel- inne wykorzystanie środków uzyskanych tą drogą może skończyć się zerwaniem umowy. Biorąc kredyt mamy przynajmniej, chociaż to zabezpieczenie, że jeżeli nasza sytuacja finansowa się nie zmieni, spłata kredytu jest całkowicie realna, a bank ma jakąś pewność, że my spłacimy długi- dla instytucji finansowej, jaką jest bank, jest to dosyć istotne, gdyż na tym zarabia i może finansować inne swoje produkty, jakimi są lokaty. Pożyczki na raty i chwilówki otrzymać jest znacznie łatwiej, ale co się bardziej opłaca?

Chwilówka- szybko, ale czy tanio?

Pożyczka tzw. chwilówka udzielana jest bardzo szybko- wystarczy pójść do parabanku czy do innej instytucji, która takich pożyczek udziela, podpisuje się umowę i już się ma zastrzyk gotówki. Taka pożyczka udzielona jest bez żadnych weryfikacji- twoje dane nie zostaną nigdzie sprawdzone, nie prześwietlą cię w BIK i BIG. Nic poza pożyczoną kwotą nie płacisz… o ile spłacisz ją w ciągu jakiegoś, ściśle określonego czasu. Najczęściej jest to 30 dni.

Przy chwilówkach należy być bardzo ostrożnym i trzeba pamiętać o kilku bardzo istotnych informacjach:

1. Nic nie jest za darmo, a instytucja, która chwilówki udziela, też musi na niej zarobić;

2. Należy pożyczyć tylko tyle pieniędzy, ile jest ich potrzebnych;

3. Nie można brać jeszcze jednej pożyczki- zwykle są to kwoty bardzo niskie, łatwe do spłaty, nawet inną chwilówką i proste do zaciągnięcia. I w tym tkwi pułapka, bo niby nic nie tracimy, spłacając chwilówkę inną chwilówką, ale dług nam rośnie.

4. Nigdy nie należy godzić się na to, czego się nie rozumie. Mamy wolny rynek i istnieje wiele instytucji, które mogą udzielić pożyczki.

5. Nie możesz pomijać ani jednej raty- w ten sposób rośnie zadłużenie.

Szczerze mówiąc- zwykle, na spłatę „chwilówki” masz określony czas. Jeżeli wtedy jej nie spłacisz w całości, umowa jest przedłużana, a to może cię sporo kosztować.

Pożyczka na raty
Rata jest to pewna suma pieniędzy, która spłacana jest co miesiąc i stanowi standardowy koszt zaciągniętego kredytu czy pożyczki. Obowiązują one także przy sprzedaży ratalnej. Wysokość raty zależy od sumy części kapitałowej (czyli raty kapitałowej) i odsetkowej (raty odsetkowej). Część kapitałową określa część pożyczonej kwoty, a rata odsetkowa zależy od oprocentowania pożyczki i prowizji. Laik może mieć problem z wyliczeniem raty, gdyż składają się na nią: wysokość oprocentowania, czas zobowiązania, prowizja i inne koszta związane z udzieleniem pożyczki czy kredytu. W tym zadaniu mogą nam pomóc specjalne kalkulatory, który, niektóre banki, mają na swoich stronach internetowych.

Pożyczka na raty od instytucji pozabankowych służy osobom, które potrzebują większej ilości gotówki, niż oferowane jest w ofertach dotyczących chwilówek. Mogą być one udzielane przez firmy pożyczkowe, czy parabanki.

Udzielane są one w zależności, jak działa pożyczkodawca- można wziąć pożyczkę online, na telefon albo stacjonarnie. Są one udzielane osobom, które mają stałe, legalne źródło dochodu, a firmy dbające o najwyższy standard, nie udzielają informacji osobom zadłużonym- każdy pożyczkobiorca sprawdzany jest w Biurze Informacji Kredytowej i Biurze Informacji Gospodarczej.

Istnieje możliwość dania pożyczki osobie zadłużonej, jeżeli ta jest w stanie zagwarantować spłatę swoim majątkiem (np. może wziąć pod hipotekę), lub ustawiają ratę w stosunku do tego, co ona może spłacić. Wymagana jest weryfikacja informacji podanych we wniosku, a w tym celu instytucje finansowe mogą prosić o przelew, potwierdzenie danych u przedstawiciela, na poczcie czy podczas rozmowy telefonicznej.

Jeżeli weryfikacja zostanie pomyślnie zakończona, to wniosek przechodzi przez kolejny etap- rozpatrzenie. Jeśli podczas tego procesu pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, to pożyczkodawca skontaktuje się z osobą, która wniosek złożyła. Decyzja o udzieleniu pożyczki, czy odrzuceniu wniosku, zapada zwykle w mniej niż jeden dzień.

Każda firma udzielająca pożyczki, od 2017 roku, ma obowiązek wpisać się do rejestru KNFu. Przed zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania finansowego, czy skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi obojętnie której instytucji finansowej, należy sprawdzić, czy ta nie znajduje się na liście ostrzeżeń KNF.

Jak nie zostać oszukanym przez pożyczkodawcę?

1. Przed podjęciem decyzji, odpowiadamy na trzy pytania: czy ona w ogóle nam jest potrzebna, czy można sobie na nią pozwolić i ile mogę pożyczyć, żeby stać mnie było na jej spłatę.

2. Sprawdzamy opinię o danym pożyczkodawcy na Internecie, weryfikujemy jego usługi, wchodzimy na stronę Komisji Nadzoru Finansowego, czy nie ma jej na liście ostrzeżeń. Listę firm zarejestrowanych znajdziemy na stronie www.knf.gov.pl/podmioty. Podmioty, które są podejrzewane o prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej, podane są na stronie https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.

Komisja Nadzoru Finansowego jest instytucją, która została powołana w 2006 roku w celu zadbania o bezpieczeństwo rynku finansowego. Kontroluje ona sektor bankowy i kas spółdzielczych; instytucje związane z płatnościami elektronicznymi i tradycyjnymi; rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy oraz emerytalny.

Działa również na rzecz rozwoju rynku- wprowadza modernizacje, dba o dostęp do materiałów edukacyjnych, bierze aktywny udział w przygotowaniach legislacyjnych, a także rozwiązuje spory między podmiotem podległym kontroli a osobą, która korzystała z jego usług, np. w przypadku nieetycznego postępowania wierzyciela wobec dłużnika.

Komisja Nadzoru Finansowego początkowo skupiała się na działalności banków czy agentów ubezpieczeniowych, a od 2017 roku Rejestr Firm Pożyczkowych, do której obowiązek ma wpisać się każda firma prowadząca taką działalność gospodarczą. Złożyć skargę można na stronie KNF drogą elektroniczną, faksem, listownie, czy osobiście w UOKiK w sprawie o naruszenie udzielenia rzetelnej i prawdziwej informacji przez instytucje finansowe, czy co do nieuczciwych praktyk. Należy pamiętać, że złożenie skargi nie jest tożsame z rozpoczęciem postępowania. KNF ma jednak możliwość wyboru powiadomień.

3. Liczymy całkowity koszt pożyczki. Będzie nam tu pomocna, wyżej wymieniona strona, www.zanim-podpiszesz.pl. Uzupełniamy tam niezbyt skomplikowane rubryki o informacje takie jak: przyznana kwota pożyczki; prowizję od niej oraz jej ubezpieczenie; inne opłaty ponoszone z góry; data uruchomienia i pierwszej spłaty pożyczki; częstotliwość spłat rat, ich liczbę i kwotę. Znajdziemy tam spis najczęstszych kosztów dodatkowych.

4. Musisz dokładnie przeczytać umowę, nie omijając ani jednego słowa, a zwłaszcza tych informacji, które zapisane są drobnym drukiem! Najczęściej to one są najistotniejsze. Umowa- im krótsza i wyraźniej napisana, tym lepsza. Musi być również całkowicie zrozumiała. Nigdy nie podpisuj umów napisanych drobnym maczkiem ani takich, które ktoś musi ci objaśniać zdanie po zdaniu. Decyzja o jej zawarciu należy tylko i wyłącznie do ciebie i warto skonsultować się z osobą trzecią, która jest bardziej obyta w danym temacie.

Ustawa antylichwiarska.
Ustawa antylichwiarska weszła w życie w 2016 roku. Głównym jej celem była walka z lichwą i z tymi „pożyczkodawcami”, którzy windowali ceny oferowanych przez siebie produktów oraz zaniedbywały prawa konsumentów. Poprzednie ustawy- o nadzorze nad rynkiem finansowym z 2006 roku i o kredycie konsumenckim z 2011, nie spełniały swoich funkcji.

Dzięki nowej ustawie wprowadzono weryfikacje firm udzielających pożyczek, tym samym gwarantując większe bezpieczeństwo konsumentom, usystematyzowano regulacje dotyczące kosztów pożyczek i kredytów, przede wszystkim ograniczając wysokość pozaodsetkowych kosztów tego typu usług. Nie mogły one przekroczyć 25% całkowitej kwoty kredytu, opłaty pozaodsetkowe nie mogły być większe niż 30% całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym i całkowite koszty kredytów, które były udzielane na kilka lat, nie mogły wynieść więcej niż 100% wartości kredytu.

Niestety, ustawa ta dała lukę, za pomocą której wprowadzono bardzo niekorzystne dla pożyczkobiorców praktyki rolowania długu, co podnosiło całkowity koszt kredytu. O ile ostatni wymieniony warunek jest niezmienny, o tyle dwa pozostałe zmienią się w zależności od czasu spłaty, gdyż wyznaczony pułap 25% sumuje się z pułapem 30%, co jest przyczyną tego, że im dłużej spłacany kredyt czy pożyczka, tym jest on droższy.

Aby zapobiec takim praktykom, wprowadzono regułę 120 dni, która polega na tym, że każda nowa pożyczka, którą zaciągną konsument, w przeciągu 120 dni będzie musiała zmieścić się w podanym limicie kosztów pozaodsetkowych.

Ograniczono również wysokość wpłat, jakim pożyczkodawca mógł obciążać spóźniającego się ze spłatą zobowiązania, kredytobiorcę- nie mogą one przekroczyć progu odsetek podanych w Kodeksie Cywilnym.

Aby założyć firmę, która udziela pożyczek, należy mieć 200 tys. wkładu własnego i mogą funkcjonować wyłącznie jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne, a osoby wchodzące w skład zarządu czy rad nadzorczych, nie mogą być wcześniej ukarane za oszustwo finansowe lub przestępstwo skarbowe.

Od 2017 roku, pożyczkobiorca musi być poinformowany o RRSO, stopie procentowej i wszelkich istotnych, zachodzących weń zmianach. Informacja o RRSO musi znaleźć się w każdej reklamie.

Pożyczka- co się z nią wiąże prawnie?

Wyznacznikiem kosztu pożyczki jest tzw. RRSO- Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Ten termin oznacza koszt całkowity kredytu, łącznie z odsetkami i wszystkimi dodatkowymi opłatami. Na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim, która obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 roku, instytucje finansowe, są zobligowane do podawania RRSO w materiałach dotyczących produktów finansowych.

Zgodnie z tą ustawą, kredytem konsumenckim, nazywa się i kredyt i pożyczkę nie wyższą niż 255 550 zł, lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Umowa o kredyt konsumencki, jest to umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, przeznaczony na remont domu lub lokalu mieszkaniowego; umowa pożyczki; umowa o kredyt zgodnie z przepisami prawa bankowego, umowa o odroczeniu terminu spłaty, jeżeli dłużnik zobowiąże się do kosztów z tym związanych, umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązania wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu świadczenia na rzecz kredytodawcy.

Ustawa wyszczególnia, że w niektórych przypadkach tych przepisów się nie stosuje, a są to:

1. Kiedy konsument nie musi spłacać odsetek ani nie ponosi innych kosztów związanych z udzieloną mu pożyczką;

2. Leasingu, jeżeli w umowie nie przewiduje się obowiązku kupna przedmiotu umowy;

3. Świadczenie usług maklerskich, które są zawierane z podmiotami wymienionymi w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

4. Kredyt będący wynikiem ugody w postępowaniu sądowym lub pozasądowym w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich;

5. Kredyt udzielany pracownikom od danego pracodawcy wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, w której pracownik albo nie musi spłacać odsetek lub spłacane przez niego odsetki są niższe od stosowanych powszechnie na rynku;

6. Odwrócony kredyt hipoteczny, zgodny z ustawą z dnia 23 października 2014 roku o odwróconym kredycie hipotecznym.

Inne ustawy stosuje się do:

1. Umów o kredyt do jednego i do trzech miesięcy;

2. W sytuacji, w której następuje przekroczenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowych;

3. Umów, które przewidują odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku zwłoki pożyczkobiorcy, o ile owe warunki nie są mniej korzystne niż uprzednio zawarta umowa.

Z czym się wiąże wzięcie pożyczki?

Wzięcie pożyczki jest związane z zawarciem umowy. Jej treść określają przepisy, które są w ustawie o prawie bankowym. Umowa taka określać ma m.in.:

1. Strony umowy;

2. Kwotę i walutę, w jakiej pożyczka jest udzielana (w tym przypadku kwota kredytu wyliczana jest na podstawie kursu walut. Również i w tej sytuacji można dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej, w walucie innej niż polska. W tym przypadku, umowa określa również zasady otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, który służy spłacie kredytu oraz spłacania pożyczonej kwoty za jego pomocą);

3. Zasady i termin jej spłaty;

4. Wysokość i warunki zmiany oprocentowania;

5. Sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki;

6. Termin i sposób pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych dla osoby, która zaciągnęła pożyczkę;

7. Wysokość prowizji;

8. Warunki wykonania zmian i rozwiązania umowy.

Jeżeli pożyczamy kwotę do 500 zł, to nie musimy nic podpisywać- wystarczy umowa zawarta ustnie, ale niezależnie od formy podpisania umowy, to każda jest zobowiązaniem, z którego trzeba się wywiązać. Przed podpisaniem umowy należy się z nią dokładnie zapoznać i to przemyśleć.

Nie dotrzymanie warunków umowy, niezależnie od formy jej zawarcia, ma pewne konsekwencje. Może to być wpis do rejestru dłużników, podanie do Biura Informacji Gospodarczej, zgłoszenie sprawy do firmy windykacyjnej czy karne odsetki.

Chwilówka a pożyczka ratalna- porównanie wad i zalet.

Na samym szczycie rankingu bezpieczeństwa są kredyty- masz nieco większą pewność, że uwolnisz się od długu, ale jednocześnie jest wymagana duża ilość formalności, a kredyty obwarowane są licznymi paragrafami.

Łatwiejsze jest wzięcie pożyczki ratalnej- wystarczy dokument, który idzie do weryfikacji, firmy ich udzielające zwykle sprawdzają, czy dane są zgodne, patrzą, czy nie masz zadłużeń i, jeżeli wszystko będzie dobrze, to najczęściej tego samego dnia, pieniążki masz przelewane na konto.

Jeszcze prostszym rozwiązaniem jest tzw. chwilówka. Wystarczy wziąć ze sobą dowód osobisty, pójść do (albo i nie pójść, bo wystarczy usiąść przed komputerem) do osoby czy instytucji, która takiej pożyczki udziela i po paru minutach mamy pieniądze w ręku lub na koncie.

Ale czy najprostsze zawsze oznacza najlepsze?

Wszystkie omówione rozwiązania, poza chwilówką, wymagają jakiejś weryfikacji. Chwilówka jest „rozwiązaniem” dla osób, które nie mają już nadziei na spłatę pozostałych zadłużeń i nieraz zaciągają kolejne na spłatę poprzednich, co jest bardzo niebezpieczne. Chwilówka jest dosyć droga, głównie dlatego, że pożyczkodawcy, którzy takich pożyczek udzielają, nie bazują na żadnych odsetkach (czy tych nieszczęsnych RRSO, które firmy pożyczkowe mają obowiązek podać), tylko na przedłużeniu umowy, które to może w znacznie gorszy sposób odbić się na zasobności naszych portfeli.

W świetle przedstawionych informacji, wydaje mi się, że to właśnie pożyczki na raty wydają mi się lepszym rozwiązaniem, niezależnie od sytuacji. Są po prostu bezpieczniejsze, wiesz wcześniej ile masz do spłaty, więc nie musisz martwić się o koszta. Z chwilówką możesz się nie wyrobić, bo np. pensja na konto przyjdzie nieco później niż masz zaplanowane i kłopot gotowy. W świetle polskiego prawa, każde zobowiązanie trzeba płacić i lepiej się ustrzec przed niebezpieczeństwem oszustwa niż potem biegać po Komisjach Nadzoru Finansowego czy Urzędach Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albo po prawnikach, by wyjść jakoś z ogromnego zadłużenia.

Jeżeli mamy pewność, że będziemy mogli spłacić chwilówkę, przy tym przekonamy się, że firma jest zarejestrowana, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, to… czemu nie? Ale jeżeli mamy zadłużenie i nie wiemy co z tym zrobić, albo nie jesteśmy pewni, czy w ogóle dotrzymamy terminu spłaty, to zalecana jest dalece posunięta ostrożność.

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *